Görmek Güzeldir sitemizin hekim girişi sayfası, sağlık mesleği mensuplarına yönelik olan yeni platformumuz Mediport’a taşınmıştır.

Nedir?

Patolojik miyopi, miyop olan yani uzağı görme bozukluğu olan kişilerde göz küresinin büyüyerek normalden daha uzun hale geldiği, nadir görülen bir durumdur. Patolojik miyopi, körlüğe ve buna bağlı olarak, işgücü kaybına ve ciddi ölçüde kısıtlılığa neden olabilir. Patolojik miyopide gözün arka tarafında yeni kan damarları oluşumu görülür ve bu damarlarda sızıntı ortaya çıkar. Bu duruma koroidal neovaskülarizasyon adı verilir. Patolojik miyopisi olan hastaların %5-10’unda miyopik koroidal neovaskülarizasyon gelişir.

Dünya genelinde, yetişkin popülasyonunda patolojik miyopi görülme oranı ortalama %1-3’tür. Patolojik miyopiye bağlı görme bozukluğu bulunan hastaların yaklaşık %90’ında 10 yıl içinde yasal körlük gelişebilir.

Patolojik miyopi
Patolojik miyopi nedir

Risk Faktörleri Nelerdir?

Patolojik miyopi vakalarının %30’u doğumsaldır. Hastaların %60’ına 6-13 yaşları arasında
tanı konur ve hastalık yaşam boyunca ilerlemeye devam eder.
Bu nedenle risk altındaki çocukların erken yaşta kontrollerinin yapılması büyük önem taşır.

Patolojik miyopinin bazı oküler ve sistemik hastalıklarla ilişkili oluğu bilinmektedir. Bu hastalıklar;

  • Oküler albinizm,
  • İnfantil glokom,
  • Marfan sendromu,
  • Prematür retinopatisi,
  • Down sendromu,
  • Ehler-danlos sendromu,
  • Düşük doğum ağırlığı ve
  • Annede alkolizmdir.

Bu hastalıkları olanlar patolojik miyopi açısından risk altındadır ve yakından izlenmeleri gerekir.

Nasıl Tanı Konur?

Patolojik miyopi genellikle rutin göz muayenesi sırasında tespit edilir. Göz küresindeki uzamanın 26 mm’den fazla olması ya da gözlük numarasının belirli bir değerden yüksek olmasıyla tanı konur.
Patolojik miyopi tanısı konan kişilerin yılda bir kez bir göz hekimine başvurarak;

  • Anormal kan damarı oluşumu ve
  • Retina ayrılması (dekolmanı) açılarından kontrol edilmeleri gerekir.

Nasıl Tedavi Edilir?

Yakın zamana kadar patolojik miyopi için çok kısıtlı tedavi seçenekleri mevcuttu.

Bir tedavi seçeneği olan laser fotokoagülasyon uygulamasında, termal laserden elde edilen ısı anormal kan damarlarının tahrip edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ancak, bu uygulama retinadaki sağlıklı dokulara ve ışığa duyarlı hücrelere de zarar verebildiğinden, bazı hastalarda kalıcı görme kaybı oluşabilmektedir.

Günümüzde mevcut yeni ve daha güvenli tedavi seçenekleriyle görme korunabilmektedir.

Günlük Yaşamda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Patolojik miyopisi olan kişiler:
Çatlamış ve zayıflamış olan dokularda kanamalara yol açabileceğinden gözlerini ovuşturmaktan kaçınmalıdır

Patolojik miyopisi olan kişiler:
Spor yaparken göz yaralanmalarını önlemek için koruyucu gözlük takmalıdır.

Patolojik miyopisi olan kişiler:
Belirtiler konusunda bilgilenmeli ve düzenli göz muayenesi yaptırmalıdır.