Görmek Güzeldir sitemizin hekim girişi sayfası, sağlık mesleği mensuplarına yönelik olan yeni platformumuz Mediport’a taşınmıştır.

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları, bu web sitesinin (“Site”) ve Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Novartis Türkiye”) sponsor olduğu ve bu Kullanım Koşullarına link veren başkaca web sitelerinin ilgili kısımlarının kullanımı için geçerlidir. Söz konusu diğer web sitelerinin sahiplerinin kendi ilave kullanım koşulları da olabilir. Novartis Türkiye’nin kurumsal iştiraklerinin de kendi Kullanım Koşulları olabileceğine dikkat edilmelidir.

1. Site Kullanım Koşullarının Kabulü

Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız bu Kullanım Koşullarına ve uygulanabilir mevzuata tabidir. Bu Siteyi ziyaret ederek, bu Kullanım Koşullarına uymayı ve söz konusu Kullanım Koşullarının Novartis Türkiye ile tarafınız arasında bu Sitenin kullanımına ilişkin yapılmış olan her türlü başkaca anlaşmanın yerine geçtiğini herhangi bir sınırlama ve şart olmaksızın kabul etmektesiniz.

2. Tıbbi Bilgiler / Hastalıklar

Bu Sitede yer alan ürün bilgileri, Novartis Türkiye tarafından sadece genel bilgi amaçlı olarak sağlanmaktadır. Burada ürünlere ait eksiksiz tıbbi bilgi vermek amaçlanmamaktadır. Birçok ilaç ve tıbbi cihaza erişim yalnızca yetkili sağlık meslek mensubu tarafından düzenlenen reçete ile mümkündür ve ilaç veya tıbbi cihazların tamamı her ülkede mevcut olmayabilir.

TIBBİ BİR RAHATSIZLIĞINIZ/DURUMUNUZ OLMASI HALİNDE DERHAL KENDİ HEKİMİNİZ VE/VEYA SAĞLIK HİZMETİ SAĞLAYICINIZ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ. KİŞİYE ÖZEL TIBBİ TEŞHİS VEYA HASTAYA ÖZEL TEDAVİ TAVSİYELERİ SUNMAMAKTAYIZ. Reçete edilen ilaçlarınız veya tıbbi cihazlarınız ile ilgili eksiksiz tıbbi bilgileri (faydalı tıbbi kullanım alanları ve olası yan etkilere ilişkin bilgiler de dahil) her zaman doğrudan ürünü size reçete eden hekiminiz ve/veya varsa başkaca yetkili sağlık danışmanınız ile görüşerek onlardan almalısınız. Sağlık mesleği mensupları ürünlerin kullanma talimatından tüm tıbbi bilgileri edinebilir. Söz konusu talimatlardaki bilgiler/tanımlar ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. Hastalar, hekimler ve diğer sağlık meslek mensupları yerel tıbbi kaynaklardan ve idari otoritelerden kendi ülkeleri için geçerli bilgileri öğrenmelidir. Buna ek olarak Türkiye’de mevcut yasal düzenlemeler gereğince, Novartis Türkiye’nin doğrudan hastalara yönelik olarak ürünleri ile ilgili bilgi sağlaması ve/veya hastalar tarafından ürünlere ilişkin olarak yöneltilen sorulara cevap vermesi mümkün değildir. Yasal düzenlemeler uyarınca Novartis Türkiye, ancak ilgili sağlık meslek mensuplarına ürünlerine ilişkin bilgi verebilir ve/veya sağlık meslek mensuplarının sorularını cevaplandırabilir.

3. Bilgilerin Kullanımı

Siteyi serbestçe ziyaret edebilirsiniz; ancak, Sitede yer alan her türlü metin, görsel, ses ve video da dahil olmak üzere bilgiye (“Bilgi”) yalnızca ticari olmayan şahsi kullanımınız için erişebilir, bu amaçlarla Bilgileri indirebilir veya kullanabilirsiniz. Novartis Türkiye’nin yazılı izni olmadan Bilgiler ticari amaçla dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez veya herhangi bir şekilde kullanılamaz. İndirdiğiniz Bilgi içeriğindeki her türlü telif veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini saklamanız ve aynı şekilde kullanmanız gerekmektedir. Bu Sitede görmüş veya okumuş olduğunuz her şeyin, aksi açıkça belirtilmedikçe telif hakkı ile korunduğunu ve Novartis Türkiye’nin yazılı izni olmadan bu Kullanım Koşulları veya Sitede belirtilen haller dışında kullanılamayacağını varsaymalısınız. Novartis Türkiye, Sitede görüntülenen materyalleri kullanmanızın Novartis Türkiye’ye ait veya Novartis Türkiye ile bağlantılı olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini beyan veya taahhüt etmemektedir. Novartis Türkiye, işbu maddedeki sınırlı kullanım izni dışında size Bilgilerle ve Novartis Türkiye veya başkaca bir üçüncü tarafın telif hakları ilgili herhangi bir lisans veya hak vermemektedir.

4. Ticari Marka / Mülkiyet Hakları

Sitede geçen tüm ürün isimlerinin büyük punto, italik yazı ile veya ticari marka sembolü ile birlikte geçip geçmemesinden bağımsız olarak Novartis’in ticari markaları olduğunu kabul etmeniz gerekmektedir. Bu Site aynı zamanda Novartis Türkiye’ye ve/veya diğer taraflara ait patentler, tescilli bilgiler, teknolojiler, ürünler, süreçler veya başka mülkiyet hakları içerebilir veya bunlara referansta bulunabilir. Novartis Türkiye’ye ve/veya diğer taraflara ait söz konusu ticari markalar, patentler, ticari sırlar, teknolojiler, ürünler, prosesler veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin olarak size hiçbir lisans veya başkaca bir hak verilmemektedir. Bu Sitede italik olarak yer verilen tüm ürün adları, Novartis’e veya Novartis Grup Şirketlerine ait lisanslı ticari markalardır.

5. Garantilerle İlgili Yükümlülük Reddi

Novartis Türkiye, Sitedeki Bilgilerin doğru ve güncel olması için makul ölçüde çaba gösterse de Bilgilerde geçersizlikler veya yazım hataları olabilir. Novartis Türkiye, istediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın, Bilgilerde ve bu Bilgilerde yer alan ürün ve programlarda değişiklik, düzeltme ve/veya geliştirme yapma hakkını saklı tutar. Novartis Türkiye Bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz ve Sitenin içeriğindeki hatalarla veya eksik bilgilerle ilgili yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. TÜM BİLGİLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. NOVARTIS BU SİTEDEKİ BİLGİLERİN TAMLIĞI VEYA DOĞRULUĞUYLA VEYA OLASI KULLANIMIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BU NEDENLE, BİLGİLER SİTEYİ ZİYARET EDEN KİŞİLER TARAFINDAN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİDİR. NOVARTIS TÜRKİYE, NOVARTİS GRUP ŞİRKETLERİ VEYA BU SİTENİN HAZIRLANMASINDA, ÜRETİLMESİNDE VEYA SİZE SUNULMASINDA ROL ALAN BAŞKA BİR TARAF BU SİTEYE ERİŞİMDEN, SİTENİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN VEYA SİTE İÇERİĞİNDEKİ HATALAR VEYA EKSİK BİLGİLERDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, ARIZİ, SONUÇSAL, DOLAYLI VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı yargı yerleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki sorumluluk reddi sizin için geçerli olmayabilir. Novartis Türkiye aynı zamanda Bilgileri kullanmanızdan doğabilecek veya bu Siteye erişiminizle bağlantılı olarak bilgisayarınızın veya diğer donanımınızın görebileceği zararlara veya bunlara bulaşabilecek virüslerin meydana getirebileceği zararlara karşı sorumluluk kabul etmez. Novartis Türkiye, bu Siteyi istediği zaman bildirimde bulunmaksızın ve yükümlülük altına girmeden kapatma hakkını saklı tutar.

6. Bize Verdiğiniz Bilgiler

Gizlilik Politikamız kapsamındaki bilgiler dışında, Siteye elektronik mail ya da diğer yollarla iletmiş olduğunuz bilgi, soru, yorum, öneri veya buna benzer her türlü iletişim veya materyal; gizli olmayan ve herhangi bir hak ile korunmayan bilgi olarak muamele görecektir. İlettiğiniz her türlü bilgi Novartis Türkiye’nin mülkiyetine geçer ve çoğaltma, açıklama, iletme, yayımlama dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü amaç için kullanılabilir. Ayrıca Novartis Türkiye, Siteye herhangi bir şekilde iletmiş olduğunuz her türlü fikir, konsept, know-how veya tekniği; geliştirme, üretim ve pazarlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak amaçlar için tarafınıza hiçbir ücret ödemeksizin kullanmakta serbesttir.

7. Dünya Genelindeki Ürünler

Burada belirtilen bazı ürünler tüm ülkelerde aynı ticari marka ile satılmayabilir. Bu Site, tüm ülkelerde mevcut olmayan dünya çapında ürün ve hizmetler hakkında bilgi içerebilir. Bu Sitede bir ürün veya hizmete atıf yapılması, söz konusu ürün veya hizmetin bulunduğunuz yerde erişilebilir olduğu veya olabileceği anlamına gelmez. Bu Sitede belirtilen ürünler, kullanıldığı ülkeye bağlı olarak farklı resmi gerekliliklere tabi olabilir. Buna bağlı olarak; Site ziyaretçileri bu Sitenin belirli bölümlerinin yalnızca belirli özellikleri taşıyan uzman kullanıcılara veya yalnızca belirli ülkelerdeki kitlelere yönelik olduğu konusunda uyarı alabilir. Bu Sitede sunulan bilgiler hiçbir şekilde, herhangi bir ülkenin yasal mevzuat ve düzenlemeleri uyarınca onaylanmamış bir ürüne veya ürünün kullanımına ilişkin bir tanıtım ya da pazarlama faaliyeti olarak yorumlanamaz.

8. Bu Siteye Yönlendiren Linkler

Novartis Türkiye, bu Siteye bağlantılar içeren üçüncü taraf web sitelerinin hiçbirini incelememiştir ve bu tür Site dışı sayfaların ya da diğer sitelerin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Eğer kendi web sitenizde bu Siteye link vermek istiyorsanız yalnızca ana sayfaya bağlantı verebilirsiniz ancak Novartis Türkiye’nin önceden yazılı izni olmadan bu Site içerisindeki diğer sayfalara link veremezsiniz. Aynı şekilde Novartis Türkiye’nin yazılı izin olmadan, bu Sitenin bir veya daha fazla kısmındaki içeriğin üçüncü taraf web sitelerince alıntılanması veya kullanılması yasaktır.

9. Diğer Sitelere Linkler

Bu Sitenin ziyaretçilerini ilgilendirebilecek konularda veya ziyaretçilerine kolaylık sağlamak amacıyla üçüncü taraf sitelere linkler verilebilir, bu sitelere link verilmiş olması bu sitelerin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Novartis Türkiye, üçüncü taraf sitelerin kullanım koşullarının ve gizlilik politikalarının farklı olabileceği bilgisini bu Siteden ayrılırken size vermeye çalışacaktır. Bununla birlikte, Novartis Türkiye üçüncü taraf sitelerine ilişkin bilhassa söz konusu sitelerdeki içeriğin doğruluğu veya yasallığı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Novartis Türkiye, üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından kaynaklanan bir ihlal ya da ihmale ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

10. Bu Siteye Gönderilen Bilgiler

Novartis Türkiye bu sitedeki tartışmaları, iletişimleri, iletileri, mesaj panolarını ve benzerlerini zaman zaman izleyebilir ve takip edebilirse de bunu yapmakla yükümlü değildir ve var olması halinde bu platformlardaki hatalı, yanıltıcı, karalayıcı, hakaret ve iftira içeren, eksik, temelsiz, promosyona yönelik, müstehcen, pornografik, küfür içeren, tehdit edici, gizliliği zedeleyici içeriklerden herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Tanıtım içerikli, yasa dışı, tehdit edici, iftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, skandal yaratıcı, tahrik edici, pornografik veya küfür içeren materyaller veya suç olarak kabul edilebilecek, hukuki sorumluluğa yol açabilecek veya yasaları başka bir şekilde ihlal eden bir davranış teşkil edecek veya bu davranışları teşvik edecek materyaller yayınlamanız veya iletmeniz yasaktır. NOVARTIS TÜRKİYE, BU GİBİ İÇERİKLERİ İLETEN KİŞİNİN KİMLİĞİNİ İFŞA ETMESİ YÖNÜNDE TALEPTE BULUNAN VEYA BU YÖNDE DİREKTİF VEREN ADLİ MAKAMLAR VE MAHKEMELERLE TAM BİR İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAKTIR.

11. İhlalin Neticeleri

Novartis Türkiye, bu hukuki metindeki herhangi bir hüküm ve koşulu ihlal ettiğinizin farkına varılması halinde uygun görürse, derhal ve bildirimde bulunmaksızın, sizin Novartis Türkiye’nin sunduğu hizmetleri kullanmanızı önlemek ve Siteye tarafınızca gönderilen bilgileri, verileri ve içeriği kaldırmak gibi düzeltici eylemlerde bulunabilir. Novartis Türkiye, yol açtığınız ihlal sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde sizden her türlü talep ve tazmin hakkını saklı tutar.

12. Kullanım Koşullarında Düzeltme ve Değişiklikler

Novartis Türkiye, bu Kullanım Koşullarını dilediğinde güncelleyebilir. Yapılan bu güncellemeler ile bağlı olacağınızdan dolayı, güncel Kullanım Koşullarını incelemek için bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmeniz gerekmektedir.